Page 3 - Hakan Otomotiv Katalog-2018
P. 3

® HAKAN OTOMOTİV LTD.

  HAKAN                              was founded in 1978 and is in service in the automotive
                                  replacement parts sector. Our Firm, as a manufacturer
   OTOMOTİV                            and wholesaler company, continues its activities mostly
                                  over trucks and semi-trailer spare parts with the special-
HAKAN OTOMOTİV LTD.                         ized staff by means of employing the latest technology.
                                  Our company has been making contribution to nation-
1978 yılında kurulmuş olup otomotiv yedek parça sek-        al economy by exporting its own products since 1994.
töründe hizmet vermektedir. Firmamız 1994 yılında im-        At the same time, we have been in service in Egypt
alatçı ve toptancı firma kimliğinin yanısıra ihracat faali-     as a retailer and wholesaler with Cairo and Alexan-
yetlerine de başlamış olup, ağırlıklı olarak Tır ve Treyler     dria offices opened in 2009.We have had a great deal
yedek parçaları konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile en        of experience in exportation market with more than
son teknolojiyi kullanarak faaliyetine devam etmektedir.      300 products to over 30 countries in Europe, Mid-
Firmamız 1994 yılından itibaren kendi ürünlerini ihrac       dle East, Africa and Central Asia since the year 1994.
ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Aynı         Our top priorities are quality, reasonable price, fast deliv-
zamanda 2009 yılında açılmış olan Kahire ve İskender-        ery and customer care. In accordance with our principles,
iye ofislerimizle toptan ve perakende olarak Mısır’da        we would assure our customers all these products are pro-
da hizmet vermekteyiz. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve         duced with the consideration of high quality and best ser-
Orta Asya’daki 30’dan fazla ülkeye 300’ü aşkın ürün         vice.HAKAN OTOMOTIVdevelops and increases its range
çeşidiyle oluşturduğumuz ticaret ağında tecrübe           of products by taking customer needs into consideration.
sağladık ve bu tecrübeyi ürün kalitemize yansıtıyoruz..
Önceliklerimiz kalite, makul fiyat, hızlı teslimat ve müşteri
memnuniyetidir. Prensiplerimiz doğrultusunda müşteril-
erimizi yüksek kalite ve en iyi hizmet açısından temin ederiz.
HAKAN OTOMOTİV müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak ürün yelpazesini artırmakta ve geliştirmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8